Omers Consultancy & Training

Training

Omers TrainingOmers Consultancy & Training kan voor u de volgende bedrijfsgerichte trainingen verzorgen:

Motiverend Leidinggeven

Voor wie ? Voor direct leidinggevenden in profit en non-profit organisaties die hun leidinggevende kwaliteiten en vaardigheden willen optimaliseren.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

Voor wie ? Voor iedere leidinggevende die met name het motiveren, inspireren en stimuleren van medewerkers als zijn/haar belangrijkste taak ziet en zodoende het beste uit zijn of haar mensen wil halen.

Time Management

Voor wie ? Voor iedere medewerker binnen een organisatie die het gebruik van zijn/haar tijd wil optimaliseren en daardoor effectiever en efficienter wil gaan werken.

Workshop Poortwachter 

Voor wie ? Voor de afdeling PZ en/of iedere leidingevende binnen de organisatie.

 

Om een ‘op maat’ gemaakt trainingsprogramma voor een organisatie en de deelnemende personen
te kunnen verzorgen vindt vóór aanvang van een bedrijfsgericht traject een uitgebreide inventarisatie
plaats met de opdrachtgever en de deelnemende personen aan het trainingstraject. Door de praktisch
ingestelde training- / begeleiding en coaching van Omers Consultancy & Training zijn de groepen niet groter dan 8
personen om zo de individuele aandacht voor de deelnemende personen te kunnen waarborgen.
De mens in de organisatie: hét belangrijkste product!

De trainingen worden praktisch verzorgd. Praktijksimulaties vanuit de eigen werksituatie worden
opgenomen en later in de groep met elkaar
geanalyseerd. De praktijksimulaties worden in overleg met de deelnemende personen en hun direct
leidinggevende / de opdrachtgever gemaakt. Wat is de actuele situatie? Waar lopen de deelnemende
personen in hun dagelijkse werkzaamheden tegenaan?
Positief confronterend: de spiegel voorhouden!

Tussen de verschillende trainingsdagen vindt er telefonisch overleg plaats met de opdrachtgever
inzake het verloop van de training. Na afloop van de training wordt uiteraard met de opdrachtgever
geevalueerd. Een rapportage van de onder andere door de deelnemende personen zelf aangegeven
verbeterpunten / persoonlijke leerdoelen wordt overhandigd. Ook ontvangt de opdrachtgever
concrete adviezen o.a.: Is er behoefte aan follow-up / vervolg?
Is er voldoende begeleiding / coaching in de organisatie aanwezig om het beste uit de medewerkers
te halen? Zijn de beoogde doelstellingen / resultaten behaald?

Wilt u méér informatie over mijn aanpak en trainingsmogelijkheden of wilt u samen met mij
inventariseren wat ik voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met mij op hetzij telefonisch (0183 – 61 50 99) of via het contactformulier.