Omers Consultancy & Training

Wie is Fred Omers

Fred Omers van Omers Consultancy en TrainingNa zijn studie Arbeids- en Organisatiepsychologie heeft hij gewerkt als werving en selectiepsycholoog, trainer/adviseur, manager en re-integratiecoach. Binnen al deze werkvelden werd hij gemotiveerd en geïnspireerd door het adviseren, opleiden, coachen en begeleiden van mensen teneinde ze zodoende verder te kunnen helpen in zowel hun privé- als professioneel leven. In de loop der jaren heeft hij ervaren dat hij zowel in groepsverband als individueel gemakkelijk contact kan leggen met mensen van allerlei niveau en achtergrond.

 

Sinds 1988 is hij werkzaam als consultant en trainer. Als consultant heeft hij bedrijven

begeleid in het opzetten en uitvoeren van Werving & Selectie-trajecten voor functies in het midden- en hoger kader. Bij het selecteren van geschikte kandidaten maakte hij gebruik van zelf ontwikkelde psychologische testbatterijen en gesimuleerde praktijkoefeningen (assessments). Opdrachtgevers kwamen vooral uit de profit sector (voedings-, farmaceutische en verpakkingsindustrie). Verder heeft hij bedrijven uit het MKB begeleid en ondersteund bij het opzetten van beoordelingssystemen zoals het opstellen van functie-omschrijvingen en het voeren van de jaarlijkse functioneringsgesprekken. Daarnaast is hij binnen het MKB werkzaam geweest als trainer waarbij hij vooral het lager- en middenkader getraind en gecoached heeft in hun leiderschaps- en communicatievaardigheden. Sinds 2001 is hij tevens werkzaam als re-integratiecoach. In de afgelopen jaren heeft hij enerzijds opdrachten uitgevoerd voor het UWV en anderzijds voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven en de zorg. Voor het UWV heeft hij vooral cliënten met een fysieke en/of psychische beperking én jongeren met een Wajong-uitkering begeleid. Voor de opdrachtgevers vanuit het bedrijfsleven heeft hij outplacement- en tweede spoortrajecten uitgevoerd bij met name bedrijven uit de metalectro branche en de houtverwerkende industrie. In de zorgsector voert hij coachings- en re-integratieopdrachten uit voor zorginstellingen in en rond Gorinchem en Tilburg.