Omers Consultancy & Training

Re-integratie

Omers Re-integratieWeer sterk door passend werk !

Deze slogan slaat niet alleen van toepassing op de wegens ziekte of een ongeval uitgevallen medewerker maar ook op de organisatie als geheel. Een organisatie als geheel wordt sterker en daardoor ook succesvoller wanneer iedere medewerker op de voor haar of hem juiste plek kan werken. Dit verhoogd de motivatie en inzet en zorgt daarmee voor een positieve werksfeer en minimaal ziekteverzuim.

Teneinde te inventariseren hoe “gezond” uw organisatie is, maakt Omers Consultancy & Training gebruik van de WAI; Work Ability Index.  Middels dit instrument wordt het werkvermogen van individuele medewerkers binnen een organisatie gemeten.  Werkvermogen is de mate waarin een medewerker zowel lichamelijk als psychisch in staat is zijn/haar huidige werk naar behoren uit te voeren. Aan de hand van de uitkomsten van een WAI-onderzoek binnen een organisatie kunnen/moeten er acties worden ondernomen die het algeheel werkvermogen verhogen danwel ook op langere termijn in stand houden.

Wanneer een medewerker om welke reden dan ook binnen een organisatie helaas toch is uitgevallen, wordt niet alleen hij of zij maar de organisatie geconfronteerd met de eisen die de Wet Poortwachter stelt. Niet beantwoorden aan de zeer specifieke eisen die vanuit deze wet aan zowel werknemer als werkgever worden gesteld kan ernstige financiele gevolgen hebben. Teneinde zowel de organisatie als de betreffende medewerker in dat kader te adviseren en ondersteunen, biedt Omers Consultancy & Training de volgende diensten aan:

Workshop Poortwachter

Middels deze workshop van een halve dag wordt de organisatie Poortwachter-alert gemaakt. Deelnemers aan de workshop kunnen leidinggevenden, medewerkers van de PZ-afdeling en/of de directie zijn.

Individuele Re-integratietrajecten

Zowel in het belang van de medewerker als de werkgever is het zaak om na een onverhoopte uitval zo snel als mogelijk weer te komen tot een energieke en duurzame werkhervatting. Om dat te bereiken is een goed inzicht en objectief beeld nodig van de specifieke en persoonlijke situatie van degene die dient te re-integreren.

Ook als het gaat om het vinden van een nieuwe baan, vinden mensen deze het snelst wanneer zij weer beschikken over het nodige zelfvertrouwen en een gerichte motivatie. Inzicht in wat zij kunnen, weten en willen en belemmeringen kunnen loslaten zijn essentieel bij een succesvolle re-integratie.

Re-integratie eerste spoor: ondersteuning bij herstel en terugkeer naar passend werk bij de eigen werkgever.

Re-integratie tweede spoor: samen op zoek naar passend werk in een passende nieuwe werkomgeving.

Wilt u méér informatie over mijn aanpak inzake de Wet Poortwachter en Re-integratie of wilt u samen met mij
inventariseren wat ik in dat kader voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan of telefonisch (0183 – 61 50 99) of via het contact-formulier contact met mij op.